AKTUÁLNE

Predsedníctvo strany 7 STATOČNÝCH je CESTA na svojom zasadnutí 11.2.2023 prijalo rozhodnutie, že sa zúčastní predčasných parlamentných volieb s tým, že otvára svoju kandidátnu listinu všetkým statočným občanom a občiankam Slovenskej republiky.

Máme záujem, aby v 8 krajoch Slovenska a v každom kraji kandidovalo najmenej 7 statočných kandidátov do slovenského parlamentu.

POLITICKÁ STRANA bude kandidovať do parlamentu iba v prípade, ak kandidáti sa vyzbierajú na volebnú kauciu, ktorá je zákonom stanovená vo výške 17 000,- eur a na minimálnu čiastku pre reklamnú agentúru vo výške 100 000,- eur.

Ak politický subjekt volebnú kauciu vo výške 17 000,- eur nezloží, nemôže sa zúčastniť parlamentných volieb. 

Ak sa považujete za odborne zdatného/zdatnú statočného/statočnú a ste ochotný/á poskytnúť strane minimálne 1000,- eur (táto čiastka bude použitá na volebnú kauciu, ktorá je vo výške 17 000,- eur a reklamnú volebnú kampaň), neváhajte a pošlite nám Váš životopis, fotku a to, prečo chcete kandidovať do slovenského parlamentu 

chcemkandidovatdoNRSR@7statocnych.eu

Plne sa stotožňujem s myšlienkami, na základe ktorých vznikla strana 7 STATOČNÝCH pred viac ako 10timi rokmi. Sú aktuálne aj v dnešnej dobe.

Ing. Stanislav Béreš

predseda strany