AKTUÁLNE

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA zmenila názov na ZDRAVÝ ROZUM (zaevidované na MV SR dňa 08.02.2024) a viac o programe a strane nájdete teraz aj na www.zdravyrozum.info

Zároveň prechádza aj k presunu všetkých príslušných dát z www.7statocnych.eu na www.zdravyrozum.info