PROGRAM

Základný program strany 7 STATOČNÝCH je CESTA bol:

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA zmenila názov na ZDRAVÝ ROZUM (zaevidované na MV SR dňa 08.02.2024)

Viac o programe a strane nájdete teraz aj na www.zdravyrozum.info