ĽUDIA

PREDSEDNÍCTVO:

Stanislav Béreš, Darina Kolesárová, Mária Kappelová, Rastislav Moric, Tibor Truhan, Henrieta Štovčíková, Pavol Liba, Hubert Písečný, Mária Bérešová

kontakt: info@7statocnych.sk, tel.: 0908 837 264, 0908 999 801