ĽUDIA

Predsedníctvo

RNDr. Ján Baránek, Bratislava – predseda

Mgr. Štefan Badura, Bratislava

Martin Klieštinec,, Bratislava

Ing. Martin Rajňák, Stupava

Bc. Branislav Pospiš, Stupava

Ing. Stanislav Béreš, Sady nad Torysou

Ing. Darina Kolesárová, Košice

Ing. Henrieta Štovčíková, Poproč

Pavol Liba, Moldava nad Bodvou

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA zmenila názov na ZDRAVÝ ROZUM (zaevidované na MV SR dňa 08.02.2024) a viac o programe a strane nájdete teraz aj na www.zdravyrozum.info