STANOVY

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA zmenila názov na ZDRAVÝ ROZUM (zaevidované na MV SR dňa 08.02.2024) a tomu prislúchajúce zmeny stanov.

Viac o programe a strane nájdete teraz aj na www.zdravyrozum.info