STRANA

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA, so sídlom Jarmočná 1896/2, 040 01 Košice-Juh, Slovenská republika, IČO: 42322031, DIČ: 2023778075, zaregistrovaná MV SR dňa 30.04.2013, číslo registrácie: SVS-OVR-2013/013380