Značka: voľby

  • Výzva 7 STATOČNÝCH a návrh na zníženie volebného prahu na 0,67 % hlasov na vstup do parlamentu a zníženie volebnej kaucie na 1 700,-eur

    7 STATOČNÝCH je CESTA navrhuje a odporúča poslancom Národnej rady Slovenkej republiky (ďalej aj „NR SR“), aby prijali jednoduchú zmenu volebných zákonov, ktorými dôjde k 1. zníženie volebného prahu pre vstup politickej strany do NR SR obdobným spôsobom ako je to v Holandsku, kde politické strany môžu získať parlamenté kreslo, ak získajú 1/150 alebo najmenej…

    |

  • Voľby sa blížia

    Predsedníctvo strany 7 STATOČNÝCH je CESTA na svojom zasadnutí 11.2.2023 prijalo rozhodnutie, že sa zúčastní predčasných parlamentných volieb s tým, že otvára svoju kandidátnu listinu všetkým statočným občanom a občiankam Slovenskej republiky. Máme záujem, aby v 8 krajoch Slovenska a v každom kraji kandidovalo najmenej 7 statočných kandidátov do slovenského parlamentu. POLITICKÁ STRANA bude kandidovať…

    |