Výzva 7 STATOČNÝCH a návrh na zníženie volebného prahu na 0,67 % hlasov na vstup do parlamentu a zníženie volebnej kaucie na 1 700,-eur

|

Politická strana 7 STATOČNÝCH je CESTA zmenila názov na ZDRAVÝ ROZUM (zaevidované na MV SR dňa 08.02.2024) a viac o programe a strane nájdete teraz aj na www.zdravyrozum.info

7 STATOČNÝCH je CESTA

navrhuje a odporúča poslancom Národnej rady Slovenkej republiky (ďalej aj „NR SR“), aby prijali jednoduchú zmenu volebných zákonov, ktorými dôjde k

1. zníženie volebného prahu pre vstup politickej strany do NR SR obdobným spôsobom ako je to v Holandsku, kde politické strany môžu získať parlamenté kreslo, ak získajú 1/150 alebo najmenej 0,67 % hlasov

2. zníženiu volebnej kaucie pre voľby do NR SR zo 17 000,-eur na 1 700,-eur, teda na rovnakú výšku volebnej kaucie pre možnosť kandidovania politickej strany do NR SR ako je aktuálne zákonom stanovená volebná kaucia pre voľby do Európskeho parlamentu

(ďalej aj návrh na zníženie volebného prahu na 0,67 % hlasov na vstup do parlamentu a zníženie volebnej kaucie na 1 700,-eur)

Zdôvodnenie:

Po vzore demokratickej krajiny akou je Holandsko, ktorá má obdobne ako Slovensko len jeden volebný obvod a rovnako ako Slovensko 150 poslancov v poslaneckej snemovni (House of Representatives (Dutch:Tweede Kamer der Staten-Generaal) bude zniženie volebho prahu na Slovensku na 0,67 % hlasov, tzn. na rovnakú výšku volebného prahu ako v Holandsku znamenať, že takmer 100 % voličov, ktorí sa zúčastnia volieb do NR SR bude mať svojho zástupcu v parlamente, čím budú v maximálne možnej miere rešpektované zásady demokracie a volebného práva občanov v zmysle zákonov Slovenskej republiky a Ústavy Slovenskej republiky.

7 STATOČNÝCH zároveň poveruje advokátsku kanceláriu JUDr. Vladimíra Gürtlera, aby návrh na zníženie volebného prahu na 0,67 % hlasov na vstup do parlamentu a zníženie volebnej kaucie na 1 700,-eur rozposlal všetkým poslancom NR SR, politickým stranám, médiám ako aj iným príslušným inštitúciám.

7 STATOČNÝCH je CESTA

Ing. Stanislav Béreš predseda strany

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *